Presentation

Arbetar med högskoleövergripande forskningsfrågor och forskningsstöd. Administrerar högskolans Beredning för forskning (BFF) och Kommittén för forskarutbildning (KFU). Redaktör för Forskningsnytt (nyhetsbrev för forskare).