Maria Dahlberg

Maria
Dahlberg
Forskningshandläggare

email icon maria.dahlberg@mau.se
phone icon 040-6657163

location Universitetskansliet

Presentation

Arbetar med högskoleövergripande forskningsfrågor och forskningsstöd. Administrerar högskolans Beredning för forskning (BFF) och Kommittén för forskarutbildning (KFU). Redaktör för Forskningsnytt (nyhetsbrev för forskare).