Presentation

Presentation

Genom forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten forskar Maria på halvtid vid Malmö universitet och resterande del arbetar hon halvtid som förste socionom i Staffanstorps kommun. Detta innebär att hon har en handledande och vägledande funktion i relation till de socionomer som arbetar med barnavårdsärenden i kommunen.

I Marias forskningsprojekt ska hon undersöka och följa socialsekreterares tillvägagångssätt och strategier vid barnavårdsutredningar för att nå fram till pappor som utsätter mammor för våld samt ta reda på pappors erfarenheter av mötet med socialtjänsten.