Presentation

Presentation

Genom forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten forskar Maria på halvtid vid Malmö universitet och resterande del arbetar hon halvtid som förste socionom i Staffanstorps kommun.

I Marias forskningsprojekt ska hon undersöka och följa socialsekreterares strategier vid barnavårdsutredningar för att nå fram till pappor som utsätter mammor för våld samt ta reda på pappors erfarenheter av mötet med socialtjänsten.