Presentation

Presentation

Genom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten forskar Maria på halvtid vid Malmö universitet och resterande del arbetar hon halvtid som socialsekreterare/behandlare på Barnahus i Malmö stad.

I Marias forskningsprojekt undersöker hon hur pappor kan engageras i barnavårdsutredningar som initierats på grund av en oro för att de utövat våld mot deras barns mammor. I delstudie ett undersöks socialsekreterares strategier för att nå samarbete med pappor. I delstudie två undersöks pappors upplevelser av att ha om fattats av en barnavårdsutredning.