Presentation

Min uppgift är att attrahera pengar från privatpersoner, stiftelser, företag och entreprenörer som vill vara med på resan att skapa nya möjligheter att bidra till forskningen och nyttan som forskningen kan innebära för samhället, likväl som att stärka relationen till staden och regionen. Jag jobbar mycket nära Rektor Kerstin Tham och Vice rektor för samverkan Charlotte Ahlgren Moritz, liksom många andra på universitetskansliet, samt forskarna och andra delar i verksamheten.

Jag har över 20 års erfarenhet av bankvärlden och som ansvarig för Private Banking och förmögenhetsförvaltning i södra Sverige. Av erfarenhet är både långsiktighet och tålamod viktiga ingredienser för att lyckats.

Donationsmedel möjliggör genomförande av strategiska satsningar som stödjer utvecklingen av våra forskningsområden, vilket i sin tur stärker Malmö Universitet. Vi har en tydlig strategi om att öka andelen forskning med extern finansiering.