Presentation

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap och speciellt idrott och lärande. Idrottslärare. Fil.dr. i pedagogik.