Presentation

Jag arbetar som forskningsassistent i forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV). Mitt huvudområde är kvantitativ metod, där jag framför allt arbetar med statistisk analys och GIS i miljöns olika projekt. Mina intresseområden är främst bostadssegregation, residualisering och s.k. ”utsatta områden”. Jag har en bakgrund inom statsvetenskap och kulturgeografi.