Presentation

Jag är disputerad i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet (2012) och är verksam som lärare och forskare på det statsvetenskapliga programmet på institutionen för Globala politiska studier. Min forskning spänner över flera olika områden och berör frågor om lokal demokrati, makt, politiska processer och styrningen av städer. Jag har tidigare varit verksam som lärare och forskare på Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH, samt Mångkulturellt centrum i Botkyrka. För närvarande arbetar jag med forskning om styrning av medborgardeltagande och -dialoger, segregationsfrågans utrymme på den politiska agendan så väl som relationen mellan rasism, offentligheter, demokrati och utrymmet för underifrån-drivna demokratiprocesser i civilsamhället. En stor del av min forskning bedrivs i samverkan med offentlig sektor och rörelser i civilsamhället.