Presentation

Jag arbetar som administrativ assistent och prefektstöd på institutionen för Skolutveckling och Ledarskap (SOL). Dessutom är administrativt stöd för den fakultetsövergripande mentorsverksamheten Näktergalen.