Presentation

Professor i journalistisk och litterär gestaltning. Dr. philos. i socialantropoligi vid Universitetet i Oslo (2011) på "Fiction and Truth in Transition : Writing the present past in South Africa and Argentina" (Lit Verlag, 2012). Författare till ett tiotal böcker (skön- och facklitteratur), översättare från spanska, och med mer än tjugo års erfarenhet som kulturjournalist i olika medier (främst dagspress). Grundare av magisterprogrammet i Communication for Development 2000 och dess programledare till 2014. Hemers senast utgivna egna verk är romanen Misiones (2014) som avslutade hans Argentinatrilogi (Cosmos & Aska, 2000; Santiago, 2007) samt monografin Contaminations & Ethnographic Fictions: Southern Crossings (Palgrave Macmillan 2020). Den senare, en experimentell övning i litterär antropologi, är resultatet av ett delvis självfinansierat forskningsprojekt om apartheid och kreolisering i Sydafrika, som han inledde under sin vistelse som gästforskare på Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), 2015. Parallellt med sin egen forskning har han under de senaste åren koordinerat forskarnätverket 'Conviviality at the Crossroads', vilket har resulterat i en antologi med samma namn som han redigerat tillsammans med MAU-kollegerna Maja Povrzanovic Frykman och Per-Markku Ristilammi (också Palgrave Macmillan 2020). Nätverket har uppgått i forskningsplattformen Rethinking Democracy (REDEM), för vilken han är en av koordinatorerna. Hemer är också redaktör, tillsammans med Lasse Söderberg, för den samlade svenska utgåvan av Jorge Luis Borges verk, i tre band (2017, 2019, 2020).