Presentation

Professor i journalistisk och litterär gestaltning. Dr. philos. i socialantropoligi vid Universitetet i Oslo (2011) på "Fiction and Truth in Transition : Writing the present past in South Africa and Argentina" (Lit Verlag, 2012). Författare till ett femtontal böcker (skön- och facklitteratur), översättare från spanska, och med mer än tjugo års erfarenhet som kulturjournalist i olika medier (främst dagspress). Grundare av magisterprogrammet i Communication for Development 2000 och dess programledare till 2014. Hemers senast utgivna egna verk är essän Borgesiana (2021) som är hans personliga kommentar till de tre volymerna med Jorge Luis Borges samlade verk på svenska (Borges I-III, Bokförlaget Tranan, 2017, 2019, 2020) som han redigerat tillsammans med Lasse Söderberg, samt monografin Contaminations & Ethnographic Fictions: Southern Crossings (Palgrave Macmillan 2020). Den senare, en experimentell övning i litterär antropologi, är resultatet av ett delvis självfinansierat forskningsprojekt om apartheid och kreolisering i Sydafrika, som han inledde under sin vistelse som gästforskare på Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), 2015. För närvarande leder han ett VR-finansierat konstnärligt forskningsprojekt, Conviviality and Contamination, med sydafrikanskt fokus och medverkan av flera ledande sydafrikanska författare och forskare. Hemer är medlem av forskningsplattformen Rethinking Democracy (REDEM) och South Africa Sweden University Forum (SASUF). Parallellt med sin forskning har han under de senaste åren översatt stora delar av Jorge Luis Borges verk till svenska samt skrivit två skönlitterära verk; den ovan nämnda essän Borgesiana, samt romanen Familj: en fiktion, som utkommer under 2022.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.