Presentation

Bakgrund

Jag disputerade i filosofi vid KTH 2016. Min avhandling, 'Cautiously utopian goals: Philosophical analyses of climate change objectives and sustainability targets' fokuserade på epistemiska och normativa osäkerheter vid långsiktig planering. Perioden 2017-2019 gjorde jag min första postdok vid Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, med projektet 'Biologisk mångfald, osäkerhet och etik'.

Nuvarande forskning

Min nuvarande postdok (2020-2022) vid GPS kommer fokusera på rättvisefrågor i konstruerandet och analyserandet av energiscenarier. Detta kommer kombinera mina tidigare intressen i epistemiska och normativa frågor.

Utöver det deltar jag även i ett projekt om forskningsetik i citizen science, med forskare vid SLU.

Publikationer i urval

Bok: Baard, P., 2021. Ethics in Biodiversity Conservation Routledge: London och New York. ISBN: 9780367627645 (Släpps 29 november 2021) https://www.routledge.com/Ethics-in-Biodiversity-Conservation/Baard/p/book/9780367627645

Artiklar: Baard, P., 2021. 'Knowledge, participation, and the future: Epistemic quality in energy scenario construction', Energy Research & Social Science. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102019 (Populärvetenskaplig presentation av ovanstående: https://svenskfilosofi.se/2021/06/22/patrik-baard-energiomstallningar-framtiden-kunskap-och-deltagande/)

Baard, P., 2021. ‘Fundamental challenges for rights of nature’, in Corrigan, D., & Oksanen, M., (eds.), Rights of Nature: A Re-examination. London: Routledge

Baard, P., 2021. ‘Biocentric individualism and biodiversity conservation: An argument from parsimony’. Environmental Values: https://doi.org/10.3197/096327120X15752810324048

Baard, P., 2020. 'Biologisk mångfald och etik: Om artrikedom och naturvärden', Tidskrift för politisk filosofi, 2020:1. https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2020-1/pdf/TPF2020-124-42_baard.pdf

Baard, P. 2020. ‘Conflicting advice: Resolving conflicting moral recommendations in climate and environmental ethics’, in Walsh, Z., and Henning, B. (eds.) Ethics Beyond Anthropos: Climate Change Ethics and the Non-human World. New York: Routledge. ISBN: 978-03-6740-610-3

Baard, P. & Ahteensuu, M., 2019. ‘Ethics in conservation’. Journal for Nature Conservation 52: https://doi.org/10.1016/j.jnc.2019.125737

Baard, P., 2019. ‘The goodness of means: Instrumental and relational values, causation, and environmental policies’. Journal of Agricultural & Environmental Ethics 32(1): 183-199 https://doi.org/10.1007/s10806-019-09762-7

Baard, P. and Wikman Svahn, P. 2016. 'Do we have a residual obligation to engineer the climate, as a matter of justice?', in Preston, C. (ed.) Climate Justice & Geoengineering. UK: Rowman & Littlefield: 49-62. ISBN: 978-17-8348-636-6

Baard, P. 2016. ‘Risk-Reducing Goals: Ideals and Abilities When Managing Complex Environmental Risks’. Journal of Risk Research 19(2): 164-180. http://dx.doi.org/10.1080/13669877.2014.961513

Baard, P. 2015. 'Change of Plans?: An Environmental Pragmatist View on Reconsidering Long-term Goals'. Environmental Philosophy 12(2): 185-204. http://dx.doi.org/10.5840/envirophil2015102624

Baard, P. 2015. ‘Managing Climate Change: A View from Deep Ecology’. Ethics & the Environment 20(1): 23-44. http://www.jstor.org/stable/10.2979/ethicsenviro.20.1.23

Baard, P. 2015. ‘Adaptive Ideals and Aspirational Goals: The Realist Constraints and Utopian Ideals of Climate Change Adaptation’. Journal of Agricultural & Environmental Ethics 28(4): 739-757. http://dx.doi.org/10.1007/s10806-015-9557-8