Presentation

Per Vult von Steyern är lärare/forskare inom ämnet oral protetik. Extern kursgivare i samma ämne. Forskningsinriktning: Dentala keramer och i synnerhet helkeramiska broar. Per Vult von Steyern är studierektor vid Odontologiska fakulteten.