PV

Per
Vult von Steyern
Studierektor/Professor/Övertandläkare

email icon per.vult@mau.se
phone icon 040-6658583

location Sektion 2


Mer om min forskning

Presentation

Per Vult von Steyern är lärare/forskare inom ämnet oral protetik. Extern kursgivare i samma ämne. Forskningsinriktning: Dentala keramer och i synnerhet helkeramiska broar. Per Vult von Steyern är studierektor vid Odontologiska fakulteten.