Peter Martinsson

Peter
Martinsson
Studie- och karriärvägledare

email icon peter.martinsson@mau.se
phone icon 040-6657522

location Karriärservice

Presentation

Karriärvägledare, Studentcentrum Malmö högskola. Organiserar och genomför karriärworkshops på svenska (www.futurefinder.mah.se/events) varje vecka under terminstid. Coachar studenter individuellt inför övergången till arbetslivet. Fokus är hur man som student kan använda sin utbildning i arbetslivet. Medverkar i mentorsprogrammet för studenter på avancerad nivå (Master). Kontaktperson för studenter som vill kombinera med elitidrott. Jobbar 25 % inom Malmö Idrottsakademi (Malmö Stad, Malmö högskola och Skåneidrotten), www.malmoidrottsakademi.se