PL

Philip
Lalander
Professor

email icon philip.lalander@mau.se
phone icon 040-6657992

location Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning


Mer om min forskning

Presentation

Lalander har skrivit såväl böcker som vetenskapliga artiklar om fenomen såsom ungdomskultur, alkohol, heroin, spel om pengar, kriminalitet och olika former av maktutövanden och stigmatiseringsprocesser i relation till de som ses som annorlunda och underlägsna i samhället. Genom etnografiska studier som innebär såväl deltagande observationer som intervjuer söker han förståelse för andra människors liv och navigeringsstrategier. Den senaste tiden har allt mer intresse riktats mot att förstå konsekvenserna av segregation och sociala orättvisor och att närmare studera hur den dolda makten i olika välfärdssystem kan förstås, diskuteras och avtäckas.