Presentation

Jag är religionsvetare och sociolog med mångårig erfarenhet av att undersöka barn och unga inom nya religiösa rörelser.

I min avhandling Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Breakup of the Congregation från 2019 diskuterar jag uppväxtvillkor för barn och unga inom den kristna församlingen Knutby Filadelfia. Med min forskning vill jag visa hur sociala relationer inom gruppen samt i mötet med omvärlden upplevs, tolkas av och påverkar de ungas vardag. Utöver detta har jag publicerat ett antal artiklar samt två samskrivna antologier på ämnet.

Jag har erfarenhet av redaktörskap och har varit engagerad i föreningen Finyar (Nordiskt nätverk för forskning om nyreligiositet) och har även haft en post som doktorandrepresentant i Religionssociologiska föreningen i Sverige under två år.