Presentation

Susanne Frennert, universitetslektor vid fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö universitet. Hennes forskning handlar främst om hur teknik formar vår vardag, vår uppfattning och våra handlingar. Mer konkret har Frennert under många år studerat äldres användning av teknik och hur digital transformation upplevs inom kommunal vård och omsorg, med särskilt fokus på välfärdsteknik och digitala välfärdstjänster. Det teoretiska perspektivet är människa-maskininteraktion och STS. Frennert är redaktör och medförfattare av en bok inom Hälso- och välfärdsteknik, på uppdrag av Studentlitteratur. Boken förväntas att publiceras under 2021.