Presentation

Jag är professor i pedagogik vid institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL). Jag har dessutom ett updrag som gästprofessor på Linnéuniversitet. Mitt forskningsintresse är förskola, förskoleklass och de yngre barnens lärande och utbildning.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.