Sven Persson

Sven
Persson
Seniorprofessor

email icon sven.persson@mau.se
phone icon 040-6658232

location Skolutveckling och ledarskap


Mer om min forskning

Presentation

Jag är professor i pedagogik vid institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL). Jag har dessutom ett updrag som gästprofessor på Linnéuniversitet. Mitt forskningsintresse är förskola, förskoleklass och de yngre barnens lärande och utbildning.