Presentation

Jag är specialistsjuksköterska i anestesi med magisterexamen och har arbetat som adjunkt på institutionen för vårdvetenskap sedan april 2022.

Jag arbetar i sjuksköterskeprogrammet med bland annat KTC, läkemedelsberäkning, föreläsningar och handledning. Jag är även klinisk adjunkt i VFU på SUS Malmö.