Presentation

Therese Hellberg är doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hon medverkar i forskningsprojektet "I nationens tjänst? Beredskap, folkhem, kön och nationell identitet i svensk 1940–talslitteratur" där hennes delprojekt fokuserar på folkhemmet i svensk litteratur 1940–1955.