Presentation

Efter att ha disputerat i juni 2023 med avhandlingen "Viljan att vara reko. Biopolitik och professionsetik - rehabkoordineringens janusansikte" har jag en anställning som projektforskare på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) Avhandlingen handlar om rehabkoordinatorns funktion och roll i organiseringen av sjukskrivningsprocessen och komplexiteten i att omvandla försäkringsmedicinskt regelverk till vardagens praxis i samverkan med företrädare för många olika arenor vilket kan innehåller samverkande men även motstridiga rationaliteter. Inom ramen för min nuvarande anställning ska avhandlingen, som är en monografi, publiceras i artikelform.