Presentation

Mitt pågående avhandlingsarbete har arbetsnamnet: Att styra och att styras. Rehabkoordinatorers roll i sjukskrivningsprocessens praktiker och rationaliteter. Min forskning handlar om rehabkoordinatorernas roll i organiseringen av sjukskrivningsprocessen. Komplexiteten i att omvandla försäkringsmedicinskt regelverk till vardagens praxis i samverkan med företrädare för många olika arenor kan tänkas innehålla samverkande men även motstridiga rationaliteter - hur formas detta i praktiken? Hur kan vi förstå att det sker på detta sätt? Vad gör det som görs?