Presentation

Mitt pågående avhandlingsarbete har arbetsnamnet: Viljan att vara reko. Biopolitik och professionsetik - rehabkoordineringens janusansikte. Min forskning handlar om rehabkoordinatorns funktion och roll i organiseringen av sjukskrivningsprocessen. Komplexiteten i att omvandla försäkringsmedicinskt regelverk till vardagens praxis i samverkan med företrädare för många olika arenor kan tänkas innehålla samverkande men även motstridiga rationaliteter - hur formas detta i praktiken? Hur kan vi förstå att det sker på detta sätt? Vad gör det som görs?