Presentation

I min forskning intresserar jag mig för skärningspunkten mellan mark och politik. Mitt avhandlingsprojekt analyserade hur uppfattningar om tillhörighet och egendom över tid i Molo, Kenya. För tillfället arbetar jag på ett projekt som handlar om debatter kring gruvprospekteringar i Sverige.