Presentation

I min forskning intresserar jag mig för skärningspunkten mellan mark och politik. Mitt avhandlingsprojekt analyserade hur uppfattningar om tillhörighet och egendom över tid i Molo, Kenya. Ett av mina pågående projekt handlar om debatter kring gruvprospekteringar i Sverige. Tillsammans med en forskare vid DIIS i Köpenhamn skriver jag på en artikel om temporalitet och fältarbete. Jag är involverad i en projektansökan som handlar om nordligt belägna gruvområdens betydelse för framtidens urbanisering.