Malmö universitet är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation och står värd för flera tematiska mötesplatser där ny kunskap utvecklas tillsammans med andra samhällsaktörer. Här presenteras innovationsmiljöer, mötesplatser och samarbeten.

Våra innovationsmiljöer

Malmö universitets utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar därmed utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer och det innebär att Malmö universitet har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Storm

Storm erbjuder dig som arbetar eller studerar på Malmö universitet ett öppet klimat och verktyg där du kan prova, utforska, inspireras och bygga nätverk. Vi utmanar och vägleder till nytänkande, ser till att människor möts och uppmärksammar forskning att bygga vidare på. I vår kreativa och flexibla miljö kan du ha det där evenemanget som sticker ut och leder till att innovativa idéer kan komma till liv, oavsett om det är via nätverk, föreläsning, workshop eller något annat. 

Storms webbplats

Open Lab

Vi  är gärna din akademiska partner som hjälper dig att hitta rätt. Open Lab Skåne gör det möjligt för ditt företag att få tillgång till expertis, utrustning och laboratorierum inom livsvetenskap, livsmedelsteknik, materialvetenskap och kemi.

Open Labs webbplats

Futurumkliniken

Futurumkliniken är testbädden där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvårdsklinik. Här kan behoven matchas mot teknologin och möta visionerna som banar väg för framtidens tandvård. Vi erbjuder till exempel företag att bli samarbetspartner och genomföra tester av bland annat utrustning och instrument.

Futurumklinikens webbplats

Samarbeten och nätverk för kunskapsutveckling

Genom att aktivt delta i samarbeten driver universitetet kunskapsutvecklingen framåt inom en rad för universitets relevanta områden. Nedan presenteras ett urval.

Mobile Heights

I nätverket Mobile Heights samarbetar Malmö universitet med bland andra Ericsson, Sony Mobile, Telia samt Lunds universitet för att främja innovation och tillväxt inom temaområdena Connected Health och Connected cities.

Mobile Heights webbplats

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk som erbjuder en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar kan genomföras. Med medlemmar från näringsliv, kommun och akademi uppmuntrar nätverket till kontakt och samarbeten.

Sustainable Business Hubs webbplats

Media Evolution

Tillsammans med en rad organisationer främjar universitetet innovation och tillväxt inom digitaliseringsbranschen i södra Sverige.

Media Evolutions webbplats

Medeon

Malmö universitet är med i forskningsparken Medeon. Medeons fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom life science. Forskningsparken rymmer ett 60-tal företag och har nära samarbete med sjukvård och universitet.

Medeons webbplats

Västra Hamnen ek. förening – Have it all

Genom plattformen aktiverar vi Västra Hamnens unika värden – hållbar livsmiljö, innovativ atmosfär samt närheten till city och havet.

Västra Hamnen ek. förening – Have it all:s webbplats

Hållbar Utveckling Skåne

Hållbar Utveckling Skåne vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen i samhället här i Skåne.

Hållbar Utveckling Skånes webbplats

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Malmö universitet är med och driver K2 tillsammans med Lunds universitet, VTI, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

K2:s webbplats