Malmö universitet är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation och står värd för flera tematiska mötesplatser där ny kunskap utvecklas tillsammans med andra samhällsaktörer. Här presenteras innovationsmiljöer, mötesplatser och samarbeten.

Våra innovationsmiljöer

Malmö universitets utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar därmed utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer och det innebär att Malmö universitet har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

STORM

Dagens och morgondagens utmaningar kräver att vi tänker nytt, och tillsammans. Då kan det behövas en krock, ett udda möte och en öppen miljö som tillåter det att hända. Därför har Malmö högskola skapat Storm, en kreativ och inkluderande mötesplats där vi får idéer att lyfta.

STORMs webbplats

Open Lab

Open Lab Skåne gör det möjligt för företag att få tillgång till laboratorierum, utrustning och expertis inom livsvetenskap, livsmedelsteknik, materialvetenskap och kemi.

Open Labs webbplats

Futurumkliniken

Futurumkliniken är testbädden där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvårdsklinik. Här kan behoven matchas mot teknologin och möta visionerna som banar väg för framtidens tandvård.

Futurumklinikens webbplats

Samarbeten och nätverk för kunskapsutveckling

Genom att aktivt delta i samarbeten driver universitetet kunskapsutvecklingen framåt inom en rad för universitets relevanta områden. Nedan presenteras ett urval.

Mobile Heights

I nätverket Mobile Heights samarbetar Malmö universitet med bland andra Ericsson, Sony Mobile, Telia samt Lunds och Blekinge universitet för att främja innovation och tillväxt inom temaområdena Connected Health och Connected cities.

Mobile Heights webbplats

Resilient Regions Association

Resilient Regions, en arena där kommuner, myndigheter, näringsliv och akademi möts för att samarbeta för att bygga ett mer motståndskraftigt samhälle med förmåga att överbygga och återhämta sig från påfrestningar.

Resilient Regions Associations webbplats

Media Evolution

Tillsammans med en rad organisationer främjar universitetet innovation och tillväxt inom digitaliseringsbranschen i södra Sverige.

Media Evolutions webbplats