Kultursamverkan är en särskild satsning som universitetet gör för att synliggöra och vidareutveckla vår samverkan med kulturlivet regionalt, nationellt och internationellt.

Stärkt kultursamverkan – i Malmö och regionen

Under 2020 och 2021 samlar vi oss internt och förstärker kontakterna externt, för att gemensamt planera och vidareutveckla vår kultursamverkan på lång sikt.

Utvecklingsområden

Både inom universitetet och i dialog med externa samverkanspartners arbetar vi med att utveckla följande områden:

  • Samarbeten med olika kulturaktörer inom ramen för forskning och utbildning.
    Malmö Live och Malmö museer är två av Malmös stora kulturinstitutioner som vi samverkar med idag och vi vill gärna att det bli fler. Kontakta gärna oss om du vill samarbeta!
  • Samverkan kring kulturpolitiska frågeställningar och andra aktuella kulturfrågor.
  • Tillgängliggörandet av kultur i vår universitetsmiljö. Det kan handla om den konstnärliga utsmyckningen av lokaler, den kulturella inramningen av evenemang som konferenser eller universitetets akademiska högtid, eller öppna kulturevenemang, som konserter och utställningar.
  • Konst och kultur som kunskapsbildning. Med hjälp av gemensamma projekt där till exempel forskare och konstnärer samarbetar, kan vi bidra till ny kunskap och kompetens.

Utlysning av gestaltningsuppdrag

I en tid då det blivit än mer tydligt att forskningsbaserad kunskap, demokrati och ett öppet samhälle inte är något vi kan ta för givet, har Malmö universitet bjudit in kulturaktörer att konstnärligt utforska idén om universitetet och dess roll och identitet i samhället med utgångspunkt i Malmö universitets vision och värden.

Resultatet ska vara en konstnärlig gestaltning (inom t.ex. musik, bildkonst, film, litteratur, scenkonst) som är särskilt skapad för Malmö universitet och ska presenteras under den akademiska högtidsveckan i oktober 2021. Presentationen ska ske i universitetets miljö. Gestaltningen ska tillgängliggöras brett för universitetets studenter, medarbetare och besökare. Gestaltningen ska bidra till att utveckla Malmös universitetsmiljö som en inspirerande, kreativ och utmanande mötesplats för både medarbetare och studenter.

Beslut tas i slutet av mars

Sista ansökningsdatum har passerat. Ansökan är nu stängd.

En bedömargrupp bestående av representanter från vår egen verksamhet och externa sakkunniga, gör en samlad bedömning utifrån utlysningens kriterier. Slutgiltigt beslut tas av Malmö universitets rektor i slutet av mars. Därefter meddelas vilken ansökan som beviljats gestaltningsuppdraget.

Läs universitetets medarbetarnyhet om utlysningen