Privatlivets helgd + våra smarta hem = sant?

Uppkopplade prylar finns i vår allra mest privata miljö: hemmet. Våra prylar vet vilken inomhustemperatur vi föredrar, hur snabbt vi springer och vilken vår idealvikt är. Det här händer inte i framtiden. Det händer nu. Knäckfrågan är vad detta betyder för vårt privatliv och personliga integritet.

Vi vill bli världsledande på privatlivets helgd i smarta hem genom att rekrytera professor, lektor, doktorand och forskningsingenjör. Vi vill till exempel ta reda på hur vi kan undvika att personlig information hamnar i fel händer. Vi vill också designa system som ger användarna makten över sitt privatliv tillbaka.

Målet är att bli en resurs för förståelsen för artificiell intelligens och människa i samspel i den allra mest privata miljön: hemmet. Så vill vi leda förändring och bidra till ökad förståelse för privatlivets betydelse för det civiliserade samhället. Det är egentligen en fråga om frihet och ytterst vilket samhälle vi vill ha.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är Malmö universitets fokus.
Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

  • Privatlivets helgd och smarta hem – vi kan det här!
    Vi har ett genomgående fokus på personlig integritet i smarta hem. Vi har IOTAP, men vi har också forskning i kriminologi, statsvetenskap, historia, psykologi, sociologi... Vi har även partners i näringslivet.
  • Vi har rätt miljö och rätt profil.
    Finansiell styrka krävs för att vi självständigt ska kunna bedriva forskning av hög kvalitet om privacy
  • Privata bidrag har stor betydelse.
    Vi har alla förutsättningar att bli världsledande. Vi har redan ett tongivande forskningscentrum, Internet of Things and People Research Center (IOTAP), professorer, docenter, lektorer och doktorander. Vi har även polisutbildning på plats.

Läs mer om IOTAP

Så kan du engagera dig