Digitaliseringen stöper om hela samhället. Vi på Malmö universitet försöker förstå konsekvenserna av detta och hur det påverkar oss som medborgare. Baserat på bland annat artificiell intelligens och Internet of Things utvecklar våra forskare även nya metoder och tekniker för att adressera vår tids stora samhällsutmaningar inom till exempel hälsa, lärande, transporter och personlig integritet.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om Malmö universitets forskningssatsningar för framtidens teknik, där ditt stöd kan bidra till att en säker och hållbar digitalisering kommer till bästa nytta för alla.

Privatlivets helgd i våra smarta hem

Uppkopplade prylar finns i vår allra mest privata miljö: hemmet. Våra prylar vet vilken inomhustemperatur vi föredrar, hur snabbt vi springer och vilken vår idealvikt är. Det här händer inte i framtiden. Det händer nu. Knäckfrågan är vad detta betyder för vårt privatliv och personliga integritet.

Vi vill bli världsledande på privatlivets helgd i smarta hem genom att rekrytera professor, lektor, doktorand och forskningsingenjör. Vi vill till exempel ta reda på hur vi kan undvika att personlig information hamnar i fel händer. Vi vill också designa system som ger användarna makten över sitt privatliv tillbaka.

Målet är att bli en resurs för förståelsen för artificiell intelligens och människa i samspel i den allra mest privata miljön: hemmet. Så vill vi leda förändring och bidra till ökad förståelse för privatlivets betydelse för det civiliserade samhället. Det är egentligen en fråga om frihet och ytterst vilket samhälle vi vill ha.

 

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är Malmö universitets fokus.
Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Privatlivets helgd och smarta hem – vi kan det här!
  Internet of Things and People Research Center (IOTAP) är ett tongivande forskningscentrum här på Malmö universitet, där professorer, docenter, lektorer och doktorander har ett genomgående fokus på personlig integritet i smarta hem.
 • Privata bidrag har stor betydelse.
  Finansiell styrka krävs för att vi självständigt ska kunna bedriva forskning av hög kvalitet om privacy.
 • Vi har rätt miljö och rätt profil.
  Malmö universitet har alla förutsättningar att bli världsledande inom ämnet. Här finns IOTAP, men också forskning i närliggande ämnen som kriminologi, statsvetenskap, historia, psykologi, och sociologi som är viktiga för att förstå samspelet mellan teknik och människa och de samhällsutmaningar det för med sig. Vi har även partners i näringslivet.

Läs mer om IOTAP

Så kan du engagera dig

Data Society gästforskarprogram

I ett samhälle som i allt högre grad formas av digital teknik räcker det inte med teknisk utveckling och forskning; samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen måste vara med i att undersöka och forma datafiering och digitalisering i människonära sammanhang, för att utforska de svåra frågorna kring hur dessa fundamentala förändringar påverkar våra liv.

Vad gör tekniken med människorna och samhället?

Vilka faror och risker för ett digitalt samhälle med sig? Vilka möjligheter och utmaningar finns för att skapa ett hållbart och etiskt digitalt samhälle? Hur påverkar digitala system oss som användare, medborgare eller patienter när vi använder applikationer och tjänster som rör vår hälsa, vårt privatliv, eller vårt arbete?

Forskare vid forskningsprogrammet Data Society på Malmö universitet arbetar tätt med näringsliv, kulturliv, offentliga myndigheter och kommuner för att samverka kring dessa stora och komplicerade frågor. Vi vill inrätta ett gästforskarprogram för att skapa allt starkare band mellan universitetet, det internationella forskarsamhället och det omkringliggande samhället.

Gästforskarna tillför spetskompetens och tillsammans kan vi bygga en starkare koppling till externa partners för att stärka och berika Malmö universitets forskningsmiljö. Breda perspektiv på frågor kring digitalisering och datafiering leder till en stark och relevant forskning som kommer hela samhället till gagn.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

 • Ditt bidrag hjälper oss att skapa kunskap och arbetsmodeller för framtiden inom områden som nu arbetar med digitalisering och datafiering.
 • Du är med och bygger en forskningsmiljö från grunden som ökar Data Society’s konkurrenskraft samtidigt som det höjer profilen av Malmö universitet som en forskningsmiljö med spetskompetens kring dessa frågor. Gästforskare som undervisar inom våra utbildningar berikar och stärker dessutom kopplingen mellan forskning och utbildning för våra studenter.
 • Med din hjälp kommer etableringen av ett gästforskarprogram att bidra till att bygga forskarprogrammet Data Society och att skapa nya forskningsprojekt i samverkan. Gästforskarna kommer att ha stora möjligheter att arbeta nära företag och andra samhällsaktörer.

Välkommen att sätta ditt namn på vårt nya gästforskarprogram!

Om du är intresserad av att stödja våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta gärna vår fundraiser för en dialog. Kontaktuppgifter hittar du via länken:

Stöd Malmö universitet