Malmö universitet har en av Sveriges största lärarutbildningar och en mycket stark position i att forska i samarbete med förskola och skola. Vi har goda möjligheter att undersöka både lärandets villkor och dess relation till en föränderlig och alltmer globaliserad värld. Till exempel; vad betyder det för svensk skola att Apple, Google och Microsoft har fått inflytande genom sina pedagogiska plattformar?

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om Malmö universitets forskningssatsningar kring lärande i förändring, där ditt stöd kan bidra till våra barns och ungdomars utveckling och en skola i framkant.

Globaliseringens påverkan på svensk skola

Vilka formar den skola som formar vår framtid? Vi vill starta ett forskningsinstitut som ställer frågor om skola och utbildning med fokus på konsekvenserna av att globala aktörer – som OECD, EU, Apple och Google – tagit plats på skolans område. Det handlar till exempel om betydelsen av internationella kunskapsmätningar som PISA-provet, men också om den pågående digitaliseringen av skolan som påverkar hur eleverna lär, vad de lär sig och hur lärarrollen ser ut. Vilka effekter har dessa aktörer på skolan och därmed hela det svenska samhället? 

Vi vill skapa en stabil kunskapsplattform för hur lärare, medborgare och politiker kan förhålla sig till dessa aktörer. Institutet kommer på ett konkret sätt stödja såväl den nationella utbildningspolitiken som verksamheten på en skolnära nivå.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

  • Vi är rätt plats.
    Idag saknas ett vetenskapligt sammanhang för dessa frågor och vi är rätt plats för att föra forskningsfronten framåt. Vi kan det här. Vi har en av Sveriges största lärarutbildningar och forskar i samarbete med skolan.
  • Vi kan det här.
    Institutet kommer förstärka och bredda redan pågående verksamheter som på detta sätt får en ytterligare injektion av internationell förankring och nationell policyanknytning.
  • Utbildningspolitik – här avgörs framtiden.
    Malmö universitet kan med ditt stöd bli ett nationellt och internationellt kraftfält för utbildning, forskning, analys, debatt och policylärande inom utbildningspolitik – ett område som utgör själva vridpunkten för samhällsutvecklingen i en mängd olika dimensioner.

Så kan du engagera dig

Om du är intresserad av att stödja våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta gärna vår fundraiser för en dialog. Kontaktuppgifter hittar du via länken:

Stöd Malmö universitet