Sverige behöver ökad kunskap om migration och integration. Intresset för dessa frågor och dess konsekvenser har ökat markant sedan flyktinginvandringen under hösten 2015. Vi studerar orsakerna och effekterna lokalt, nationellt och internationellt. Både på individ- och samhällsnivå. Det handlar till exempel om nyanlända, asyl, arbetskraftsinvandring och integration kopplat till skola, utbildning, arbete och hälsa.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om vår forskningssatsning för ökad integration.

Kontakta oss gärna, så för vi en dialog.

Sverige behöver ökad kunskap om integration

Intresset för flyktingmigration och dess konsekvenser har ökat markant sedan flyktinginvandringen till Sverige under hösten 2015. Staten, regionerna och kommunerna har sedan dess haft ett stort integrationsåtagande. Hur vet vi att vi gör rätt? Behovet av forskning och ny kunskap är stort.

Vi vill starta ett forskningsprogram knutet till vår starka forskningsmiljö Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Vi kommer engagera några av våra egna etablerade forskare och även personer inom etablerade nätverk. Därutöver vill vi anställa fyra forskare och fyra doktorander.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

  • Migrationsforskning  – vi kan det här!
    Forskningsprogrammet ska vara knutet till vår starka forskningsmiljö Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  • Vårt bidrag är forskningsbaserad kunskap.
    Många gör – men hur vet vi att vi gör rätt? Vi vill studera orsakerna och effekterna lokalt, nationellt och internationellt. Både på individ- och samhällsnivå. Det handlar till exempel om nyanlända, asyl, arbetskraftsinvandring och integration kopplat till skola, utbildning, arbete och hälsa.
  • Vi arbetar redan gränsöverskridande med fokus på samhällsutmaningar.
    Både vår forskning och vår utbildning har en flervetenskaplig ansats och vi jobbar redan nära omgivande samhälle med komplexa frågeställningar.

Läs mer om Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Så kan du engagera dig