Allt från förskola och bibliotek till gröna appar, plattformar för crowdfunding och index för hållbart beslutsfattande. Det är bara några exempel på sociala innovationer från förr och nu. Men hur kan vi på bästa sätt se till att sociala innovationer kommer till nytta och hur mäter vi effekterna? Behovet av forskning inom området är stort.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om Malmö universitets forskningssatsningar inom social innovation, där ditt stöd kan främja ekosystemet för social innovation och bidra till nya innovationer som främjar samhällsutvecklingen, från gräsrotsnivå och uppåt.

Nytt forskningsprogram om social innovation

Vi vill starta ett forskningsprogram om social innovation och socialt entreprenörskap. Den första av sitt slag i Sverige. Ny forskning behövs bland annat för att ta fram nya metoder och modeller för att mäta samhällseffekter och producera ny kunskap som behövs för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Social innovation – vi kan det här!
  Vi har unika erfarenheter av att etablera samarbeten och sprida kunskap om social innovation genom Mötesplats Social Innovation.
 • Vårt bidrag är forskningsbaserad kunskap.
  Vi kan främja ekosystemet för social innovation genom att ta fram forskningsbaserad kunskap om ledarskap och organisation, nya finansieringsmodeller, effektmätning och utvärdering. Med ny kunskap kan vi också underlätta nyttiggörandet av innovationer inom områden som hållbar stadsutveckling, hälsa och bostäder.
 • Vi arbetar redan gränsöverskridande med fokus på samhällsutmaningar.
  Både vår forskning och vår utbildning har en flervetenskaplig ansats vilket krävs vid forskning med inriktning mot social innovation och entreprenörskap. Dessutom lämpar sig vårt fokus på samhällsutmaningar väl för social innovation som forskningsfält.

Så kan du engagera dig

Tillsammans för barn i Malmö

Näktergalen är en fågel som sjunger väldigt vackert när den känner sig trygg. Det är också namnet på Malmö universitets mentorsprogram som matchar studenter med barn från socialt utsatta områden i Malmö. Så lär de av varandra.

Jag skulle vilja bli mentor för att det betydde så mycket för mig.

- Ett av alla mentorsbarn som senare valt att bli mentorer själva

Barnen är mellan 8 och 12 år och kommer från fem olika skolor i Malmö. Varje termin matchas 75 studenter med 75 barn. Mentorerna får en symbolisk ersättning och kontinuerlig handledning.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

 • Breddad rekrytering och ökad integration.
  Näktergalens mål är att bidra till att fler unga med icke-akademisk bakgrund söker sig till universitetet, ökad integration i Malmö samt utveckling och lärande för mentorsbarn och mentorer. Eftersom en del träffar är på Malmö universitet får även barnens föräldrar en inblick i den akademiska världen.
 • Bygger på forskning och bred erfarenhet.
  Näktergalen bygger på forskning kring hur mentorsprogram bedrivs och har sedan starten 1997 spridit sig från Malmö till många olika länder i Europa och Afrika. Varje vecka går över tusen studenter hemifrån och möter upp varsitt barn.
 • Forskning behövs – sedan växlar vi upp.
  Nu vill vi satsa på forskning för att studera hur vi på bästa sätt kan skala upp Näktergalens verksamhet. Tack vare att Näktergalen funnits i 20 år finns ett unikt och stort material att studera. Därefter vill bygga vidare på den kunskapen och växla upp Näktergalen för att ge ännu fler barn i Malmö möjlighet till en bättre framtid.

Så kan du engagera dig

Värdebaserat ledarskap – för företag som vill ta ansvar

Företag och företagsledning förväntas agera både ansvarsfullt och hållbart. Detta kräver olika intressenter som konsumenter, aktieägare och medarbetare. Intresset för värdebaserat ledarskap är skyhögt. Men forskning saknas.

Intresset för värdebaserat ledarskap har vuxit fram som en motreaktion till ledarskap som endast fokuserar på ekonomiska värden. I värdebaserat ledarskap ingår aspekter som etik, socialt ansvarstagande och respekt för mänskliga rättigheter.

Vid Malmö universitet anordnas Anna Lindh Academy, Sveriges första utbildning i värdebaserat ledarskap med fokus på mänskliga rättigheter. Men även forskning behövs.

Det är här du kommer in.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Vi kan det här!
  Vi har tillämpad arbetslivsforskning, Anna Lindh Academy, flervetenskapligt perspektiv och jobbar redan nära omgivande samhälle.
 • Möjlighet att rekrytera de bästa forskarna.
  Ditt stöd gör det möjligt för oss att rekrytera en senior forskare, vilket krävs för att utveckla och driva området.
 • Bättre förutsättningar att stötta näringslivet.
  Satsningen ger oss alla bättre förutsättningar att stötta företagsledare och organisationer som vill vässa sig inom värdebaserat ledarskap.

Så kan du engagera dig

Om du är intresserad av att stödja våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta gärna vår fundraiser för en dialog. Kontaktuppgifter hittar du via länken:

Stöd Malmö universitet