Brottsligheten får enorma konsekvenser för enskilda, företag och samhället i stort. Vi bidrar till att förebygga brott och öka tryggheten, vilket vi har en unik möjlighet till tack vare stor mängd data om orsaker till brottslighet. Vi har även ambitionen att bli världsledande på personlig integritet i våra smarta hem genom forskning om bland annat Internet of Things.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om våra forskningssatsningar för ett tryggare samhälle.

Kontakta oss gärna, så för vi en dialog.

Så förebygger vi brott

Bilar brinner och skjutningar sker på öppen gata. Brottsligheten kostar företagen 55 miljarder kronor per år. 20 kriminella kostar samhället en miljard kronor. Nu krävs en kraftsamling med forskningsbaserad kunskap om orsaker till och förebyggande av brott för att vända utvecklingen. Vi vill förhindra nyrekrytering, bryta kriminella mönster och öka tryggheten i samhället.

Brottsligheten är förödande för dem som drabbas, men också för samhället i stort. Misshandel, rån och andra brott kostar samhället stora pengar. Till vilken nytta?

I Malmö är kriminaliteten en stor utmaning. Men den innebär också ett unikt tillfälle för våra forskare att studera brottsligheten och effekter av olika insatser. Vi ligger redan i framkant när det gäller de komplexa mekanismer som orsakar kriminalitet. Tack vare vårt samarbete med Cambridge University kan vi även jämföra ungdomsbrottslighet i olika länder. Nu vill vi bli ännu bättre på att ta fram och utvärdera nya anpassade insatser som kommer till direkt samhällsnytta.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Vi kan det här!
  Satsningen bygger på den omfattande kvalificerade forskning som våra forskare redan bedriver. Vi studerar bland annat ungdomsbrottsligheten i Malmö i ett helt unikt projekt för att ta reda på varför vissa ungdomar begår brott. Detta är något som den samlade kriminologiska forskningen ännu inte har kunnat svara på, men som våra forskare hoppas kunna göra.
 • Unik tillgång till data, men fler forskare krävs.
  Vi arbetar redan gränsöverskridande med fokus på samhällsutmaningar. Våra forskare har tillgång till stora mängder data som samlats in under lång tid. För att utnyttja materialets fulla potential krävs specialistkompetens inom bland annat kriminologi, psykiatri och psykologi. Vi behöver därför rekrytera såväl internationella forskare som doktorander för att på bästa sätt kunna bidra till att förebygga brott och öka tryggheten.
 • Nära samarbete med polis.
  Forskningen sker i nära samarbete med polis och andra aktörer. Självklart samarbetar vi nära våra redan inarbetade kontakter inom operativa verksamheter och utbildningar. 2019 startar också Sveriges fjärde polisutbildning vid Malmö universitet. Tack vare dessa kontakter har vi en unik möjlighet att bidra i arbetet med att både genomföra och utvärdera insatser, något som idag alltför sällan sker.

Läs mer om forskningen i kriminologi

Så kan du engagera dig

Privatlivets helgd i våra smarta hem

Uppkopplade prylar finns i vår allra mest privata miljö: hemmet. Våra prylar vet vilken inomhustemperatur vi föredrar, hur snabbt vi springer och vilken vår idealvikt är. Det här händer inte i framtiden. Det händer nu. Knäckfrågan är vad detta betyder för vårt privatliv och personliga integritet.

Vi vill bli världsledande på privatlivets helgd i smarta hem genom att rekrytera professor, lektor, doktorand och forskningsingenjör. Vi vill till exempel ta reda på hur vi kan undvika att personlig information hamnar i fel händer. Vi vill också designa system som ger användarna makten över sitt privatliv tillbaka.

Målet är att bli en resurs för förståelsen för artificiell intelligens och människa i samspel i den allra mest privata miljön: hemmet. Så vill vi leda förändring och bidra till ökad förståelse för privatlivets betydelse för det civiliserade samhället. Det är egentligen en fråga om frihet och ytterst vilket samhälle vi vill ha.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är Malmö universitets fokus.
Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Privatlivets helgd och smarta hem – vi kan det här!
  Vi har ett genomgående fokus på personlig integritet i smarta hem. Vi har IOTAP, men vi har också forskning i kriminologi, statsvetenskap, historia, psykologi, sociologi... Vi har även partners i näringslivet.
 • Vi har rätt miljö och rätt profil.
  Finansiell styrka krävs för att vi självständigt ska kunna bedriva forskning av hög kvalitet om privacy
 • Privata bidrag har stor betydelse.
  Vi har alla förutsättningar att bli världsledande. Vi har redan ett tongivande forskningscentrum, Internet of Things and People Research Center (IOTAP), professorer, docenter, lektorer och doktorander. Vi har även polisutbildning på plats.

 

Läs mer om IOTAP

Så kan du engagera dig