Brottsligheten får enorma konsekvenser för enskilda, företag och samhället i stort. Malmö universitets forskning bidrar till att förebygga brott och öka tryggheten, vilket vi har en unik möjlighet till tack vare stor mängd data om orsaker till brottslighet. Vi har även ambitionen att bli världsledande på personlig integritet i våra smarta hem genom forskning om bland annat Internet of Things.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om Malmö universitets forskningssatsningar, där ditt stöd kan bidra till ett tryggare samhälle.

Så förebygger vi brott

Bilar brinner och skjutningar sker på öppen gata. Brottsligheten kostar företagen 55 miljarder kronor per år. 20 kriminella kostar samhället en miljard kronor. Nu krävs en kraftsamling med forskningsbaserad kunskap om orsaker till och förebyggande av brott för att vända utvecklingen. Vi vill förhindra nyrekrytering, bryta kriminella mönster och öka tryggheten i samhället.

Brottsligheten är förödande för dem som drabbas, men också för samhället i stort. Misshandel, rån och andra brott kostar samhället stora pengar. Till vilken nytta?

I Malmö är kriminaliteten en stor utmaning. Men den innebär också ett unikt tillfälle för våra forskare att studera brottsligheten och effekter av olika insatser. Vi ligger redan i framkant när det gäller de komplexa mekanismer som orsakar kriminalitet. Tack vare vårt samarbete med Cambridge University kan vi även jämföra ungdomsbrottslighet i olika länder. Nu vill vi bli ännu bättre på att ta fram och utvärdera nya anpassade insatser som kommer till direkt samhällsnytta.

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är vårt fokus. Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Vi kan det här!
  Satsningen bygger på den omfattande kvalificerade forskning som våra forskare redan bedriver. Vi studerar bland annat ungdomsbrottsligheten i Malmö i ett helt unikt projekt för att ta reda på varför vissa ungdomar begår brott. Detta är något som den samlade kriminologiska forskningen ännu inte har kunnat svara på, men som våra forskare hoppas kunna göra.
 • Unik tillgång till data, men fler forskare krävs.
  Vi arbetar redan gränsöverskridande med fokus på samhällsutmaningar. Våra forskare har tillgång till stora mängder data som samlats in under lång tid. För att utnyttja materialets fulla potential krävs specialistkompetens inom bland annat kriminologi, psykiatri och psykologi. Vi behöver därför rekrytera såväl internationella forskare som doktorander för att på bästa sätt kunna bidra till att förebygga brott och öka tryggheten.
 • Nära samarbete med polis.
  Forskningen sker i nära samarbete med polis och andra aktörer. Självklart samarbetar vi nära våra redan inarbetade kontakter inom operativa verksamheter och utbildningar. 2019 startar också Sveriges fjärde polisutbildning vid Malmö universitet. Tack vare dessa kontakter har vi en unik möjlighet att bidra i arbetet med att både genomföra och utvärdera insatser, något som idag alltför sällan sker.

Läs mer om forskningen i kriminologi

Så kan du engagera dig

Privatlivets helgd i våra smarta hem

Uppkopplade prylar finns i vår allra mest privata miljö: hemmet. Våra prylar vet vilken inomhustemperatur vi föredrar, hur snabbt vi springer och vilken vår idealvikt är. Det här händer inte i framtiden. Det händer nu. Knäckfrågan är vad detta betyder för vårt privatliv och personliga integritet.

Vi vill bli världsledande på privatlivets helgd i smarta hem genom att rekrytera professor, lektor, doktorand och forskningsingenjör. Vi vill till exempel ta reda på hur vi kan undvika att personlig information hamnar i fel händer. Vi vill också designa system som ger användarna makten över sitt privatliv tillbaka.

Målet är att bli en resurs för förståelsen för artificiell intelligens och människa i samspel i den allra mest privata miljön: hemmet. Så vill vi leda förändring och bidra till ökad förståelse för privatlivets betydelse för det civiliserade samhället. Det är egentligen en fråga om frihet och ytterst vilket samhälle vi vill ha.

 

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Banbrytande forskning och direkt samhällsnytta är Malmö universitets fokus.
Med ökade forskningsresurser kan vi göra verklig skillnad:

 • Privatlivets helgd och smarta hem – vi kan det här!
  Internet of Things and People Research Center (IOTAP) är ett tongivande forskningscentrum här på Malmö universitet, där professorer, docenter, lektorer och doktorander har ett genomgående fokus på personlig integritet i smarta hem.
 • Privata bidrag har stor betydelse.
  Finansiell styrka krävs för att vi självständigt ska kunna bedriva forskning av hög kvalitet om privacy.
 • Vi har rätt miljö och rätt profil.
  Malmö universitet har alla förutsättningar att bli världsledande inom ämnet. Här finns IOTAP, men också forskning i närliggande ämnen som kriminologi, statsvetenskap, historia, psykologi, och sociologi som är viktiga för att förstå samspelet mellan teknik och människa och de samhällsutmaningar det för med sig. Vi har även partners i näringslivet.

Läs mer om IOTAP

Så kan du engagera dig

Demokratiinitiativet

Ett demokratiskt samhälle är öppet, respekterar mänskliga fri- och rättigheter och styrs av rättsstatens principer. I Sverige har vi länge tagit för givet att vi lever i ett demokratiskt samhälle, men vi ser nu allvarliga motkrafter och hot mot demokratin på flera plan: globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Spänningen mellan demokrati och dess motkrafter är en av vår tids främsta samhällsutmaningar.

Stärk demokratiforskningen

Under de senaste decennierna har auktoritära strömningar stärkt sitt inflytande i Europa och i världen. Över hela Europa har populistiska partier och gräsrotsrörelser som ifrågasätter demokratins kärnvärden haft stora framgångar. En flora av konspirationsteorier och desinformation som sprids skapar en orolig tid och utmaningarna är stora. Pandemin har dessutom visat sig vara en grogrund för ökande extremism och anti-demokratiska rörelser som växer sig starka i tider av social oro och politisk instabilitet. Överallt i världen har vi bevittnat hur extremistiska grupper försöker utnyttja missnöje som uppstår på grund av ekonomiska problem, desorientering, frustration, rädsla och ångest – allt med syftet att spä på polarisering och rekrytera anhängare.

Därför har vi tagit fram Demokratiinitiativet – en forskningssatsning vid Malmö universitet för att stärka demokratiforskningen och öka kunskapen om hur vi bäst möter en av vår tids främsta ödesfrågor och säkrar ett framtida samhälle baserat på demokratiska ideal. Vi ställer bland annat frågor som: Hur påverkas demokratin vid restriktioner under till exempel en pandemi? Hur ger nätet näring till antidemokratiska krafter?  Hur kan sociala medier användas i kamp för demokrati i auktoritära stater? Vad händer i medborgarrörelser? Och vad är digitala medieteknologiers och journalistikens roll i dessa processer?

Så gör ditt bidrag verklig skillnad

Forskning kring dessa komplexa frågor nödvändiggör flervetenskapligt samarbete över ämnesgränser, vilket har varit ett av Malmö universitets kännemärke alltsedan det grundades. Med ditt bidrag och vår kunskap kan vi göra skillnad tillsammans!

 • Tillsammans bidrar vi till att göra demokratin hållbar och uthållig
  Forskning som undersöker motståndskraften mot auktoritära och extremistiska strömningar och lyfter vad som krävs för en hållbar demokratisk samhällsutveckling bidrar till samhällets stabilitet, motståndskraft och sammanhållning. Arbetet sker i samspel med demokratiska institutioner och berörda sociala grupper – vilket också innebär att det har direkt värde och nytta för samhället.
 • Malmö universitet kan detta
  Vi på Malmö universitet har väl utvecklad kompetens och erfarenhet genom omfattande och pågående forskning om demokrati, demokratiska värdegrunder och deras historiska utveckling, auktoritära politiska rörelser och system samt de aktuella och konkreta utmaningar och hot som demokratin möter idag.
 • Utveckla framtidens samhälle
  Ambitionen med demokratiinitiativet är att satsa på två doktorandtjänster; en orienterad mot global politik och en mot politisk kommunikation. Genom juniora forskare, doktorander, har vi god potential att utveckla framtidens forskningsledare och lärare, vilket stärker såväl vetenskapen som samhället i stort.

Om du är intresserad av att stödja våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta gärna vår fundraiser för en dialog. Kontaktuppgifter hittar du via länken:

Stöd Malmö universitet