Vill du möjliggöra för våra studenter och yngre forskare att ge sig ut i världen? Här finns en möjlighet att bidra till ett resestipendium i ditt eget namn som kan delas ut till våra bästa studenter.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om Malmö universitets satsning på studenter och yngre forskare, där ditt stöd kan bidra till att utbilda framtidens experter och arbetskraft samt stödja dina medmänniskor i sin utveckling.

Resestipendier för högre kvalitet i utbildning och forskning

Internationellt utbyte är på många sätt värdefullt för våra studenter och unga forskare, inte minst ger det dessa framtidens ledare, medarbetare och samhällsutvecklare en viktig erfarenhet att bära med sig. Med ditt bidrag får de möjlighet resa ut i världen för att till exempel gästforska, skriva uppsats, presentera på en konferens eller ta del av annat internationellt samarbete. Du kan exempelvis bidra med ett resestipendium i ditt eget namn som delas ut till våra bästa studenter och unga forskare. På så sätt kan vi tillsammans ta vara på vårt globala engagemang för att bidra till samhällsutvecklingen och en bättre värld.

 

Om du är intresserad av att stödja våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta gärna vår fundraiser för en dialog. Kontaktuppgifter hittar du via länken:

Stöd Malmö universitet