Vill du möjliggöra för våra studenter och yngre forskare att ge sig ut i världen? Här finns en möjlighet att bidra till ett resestipendium i ditt eget namn som kan delas ut till våra bästa studenter. Du kan även bidra till vår ambition om att ha de bästa lärarna för våra studenter. Med en pedagogik i världsklass.

Hur vill du vara delaktig?

Här kan du läsa mer om vår satsning på våra studenter och yngre forskare.

Kontakta oss gärna, så för vi en dialog.

Resestipendier för högre kvalitet i utbildning och forskning

Vill du bidra till att våra studenter och unga forskare kan resa ut i världen för att till exempel gästforska, skriva uppsats, presentera på en konferens eller ta del av annat internationellt samarbete? Här har du en möjlighet att bidra till ett resestipendium i ditt eget namn som kan delas ut till våra bästa studenter och unga forskare. Så kan vi tillsammans ta vara på vårt globala engagemang för att bidra till samhällsutveckling och en bättre värld.