Fristående kurs, Förberedande utbildning
30 fup
Malmö kvällstid 50%
29 augusti 2022 - 4 juni 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier på halvfart vilket innebär att du studerar 15 fup per termin!

Kursen går på halvfart (kväll) under två terminer med ett stort inslag av datorstödda självstudier och vänder sig till dig som p g a arbete eller andra engagemang inte kan studera på dagtid. Du har en utländsk gymnasieutbildning men behöver fördjupade kunskaper i svenska för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kursen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Kursen bedrivs på halvfart med studier förlagda till kvällstid och med ett stort inslag av IT-stödda självstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Svenska som andra språk 3 (Gy 11) eller Svenska som andra språk B i tidigare läroplan.

Kursen startar på höstterminen.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt