Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 25%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen behandlar den utveckling som skett inom byggtekniksområdet och hur arkitekturens utveckling har dragit nytta av den. Ett antal byggnadsverk som illustrerar den här utvecklingen kommer att studeras under kursloppet med tonvikt på de tekniska innovativa lösningar som gjorde dem anmärkningsvärda inom sina områden. Byggverken varierar och kan vara allt från skyskrapor till broar.

Kursen riktar sig främst till den som är allmänt intresserad av byggnadstekniska innovationer som utvecklats under senaste århundradet.

Kursen riktar sig också till arkitekts- ingenjörsstudenter som behöver inspiration inför sina examensarbeten.

Kursen är öppen för yrkesverksamma ingenjörer som behöver en överblick över den utveckling som skett i byggbranschen under senaste århundradet.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt