Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 27 mars 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Engelska kurs B från svensk gymnasieskola samt minst 30 hp Datavetenskap inklusive kursen DA315A Objektorienterad spelprogrammering eller kurserna DA183A Objektorienterad programvaruutveckling I och DA184A Objektorienterad programvaruutveckling II.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt