Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Kursen består av tre huvudmoment:

  • Design, prototyper och speltestning (8hp) Momentet består av introduktion av de spel- och fysikmotorerna som används på kursen, idéarbete, tillverkning av prototyper, utvärdering och dokumentation.
  • Produktion (5hp) En första version av spelet skapas.
  • Analys (2hp) Analys av spel- och fysikmotorns kapacitet och hur den underlättar projektarbete, samarbete och produktion.

Behörighet

Behörighetskrav

Godkänd kurs i datavetenskap på 31-60 poängsnivån.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt