Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom grundläggande programmering. Under kursens gång inhämtas erfarenheter av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på praktiska programmeringsfärdigheter, förankrade i relevant teori. Utgångspunkten är studentens arbete med specifika problem. Kursen behandlar:

  • problemlösningsstrategier
  • användning av språkkonstruktioner från strukturerad programmering
  • implementering och utvärdering av egna program

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se