Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
9 november 2020 - 17 januari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
31 augusti 2020 - 24 januari 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Inom kursen studeras estiska uttrycksformer med relevans för förskolans verksamhet och med stöd i aktuell forskning. Studenten ges möjlighet att träna och utveckla sin förmåga att kommunicera genom de estetiska uttrycksformerna bild, drama och musik. Vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper, didaktiska kompetenser och förståelse för att arbeta med mål för barns estetiska färdigheter i bild, drama och musik i förhållande till lek och lärande, likvärdighet och välbefinnande.

I kursen förväntas studenten analysera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet samt sin egen förmåga att kommunicera genom de estetiska uttrycksformerna relaterat till kursens centrala ämnesdidaktiska och teoretiska begrepp.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO219A Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt