Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
27 mars 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: FO206A Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik (genomgången) eller FO216A Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt