Kurs inom program, Avancerad nivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: FO701A Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation (genomgången) eller FO711A Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt