Kurs inom program, Förberedande utbildning
10 fup
Malmö dagtid 67%
18 januari 2021 - 6 juni 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 67%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • Rörelse i två dimensioner
  • Magnetfält och induktion
  • Mekaniska vågor och ljud
  • Ljus och övrig elektromagnetisk strålning
  • Atomen
  • Universum

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

För deltagande i laborationer krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt