Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö blandad undervisningstid 50%
18 januari 2021 - 14 januari 2022

Om kursen

En rad lagar och konventioner tillerkänner personer med funktionsnedsättnings rätt till jämlika villkor som för alla medborgare. Kursen i Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap behandlar olika aspekter inom området och syftar till att ge grundläggande orientering i frågor som rör individ och samhälle.

Kursen är indelad i fyra delkurser som samtliga går på halvfart och är helt nätburna. En delkurs har sitt fokus kring de medicinska aspekterna av funktionsnedsättning och de personliga och sociala konsekvenserna. I en annan delkurs behandlas funktionsnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Lagstiftning och rättigheter som möjliggör ett liv som för alla andra ingår också i denna delkurs. Samhällets verksamheter som finns för individen med funktionsnedsättning hanteras i en delkurs. Här är frågor kring etik och brukarinflytande i fokus. Den sista delkursen behandlar forskningsetik och den utsatthet som personer med funktionsnedsättning haft i relation till att vara försöksperson. Här finns också en möjlighet till fördjupning inom egenvalt område genom att en doktorsavhandling inom ämnet bearbetas.

Kursen har getts under många år och kursdeltagare kan vara allt ifrån personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning och funktionshinder, professionella och de som bara är nyfikna på området.

Citat från några kursdeltagare:

Det som gjort mest intryck är att det fortfarande finns en så stor okunskap om funktionshinder. När jag börjar prata om dessa frågor får jag ofta mer oförståelse än kunskap eller engagemang. ”

” Kunskapen/kursen förändrade och stärkte mina kunskaper som jag kan använda inom mitt yrke och andra funktionshinderområde.”

” Diskussioner med kurskamrater har varit väldigt givande. Jag har läst en rad kurser på distans tidigare, och kontakten med andra som läser kan ofta bli lidande. Här kändes det som mer av en gemenskap.”

”Jag har läst några kurser på nätet hittills och jag upplever att det är något som passar mitt liv bäst. Jag jobbar oregelbundet så jag kan inte sitta på skolbänken som förr utan jag kan bara läsa dem tider som jag är ledig och det kan vara morgon ena dagen, eller kväll/natt någon dag senare. Sedan så är det stor tillgång att kunna läsa på en högskola som är många mil ifrån en själv utan att behöva pendla. Så himla bra!”

Kursinnehåll

Kursen består av 4 delkurser.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt