Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Distans | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 2 juni 2023
Ansök senast 17 oktober
Anmäl dig via antagning.se
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Distans | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 2 juni 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper i medicinsk vetenskap med inriktning diabetesvård samt omvårdnad av personer med diabetes utifrån kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändring-sarbete, säker vårdinformatik. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar sina kunskaper om metoder för lärande och preventivt arbete inom diabetesområdet utifrån ett personcentrerat psykosocialt perspektiv.

Kursen ges på distans, 50% dagtid torsdagar och fredagar.

Denna kurs ges som del av program:

Omvårdnad, masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp i huvudämnet omvårdnad inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt