Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Distans blandad undervisningstid 50%
17 januari 2022 - 15 januari 2023
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla förmågan att leda och coacha aktiva idrottare för att förbättra deras fysiska prestationsförmåga och teknik. En specifik målgrupp inom en av idrotterna tennis, friidrott, simning eller friidrott fokuseras ,där säkerhet i genomförandet och lärandet är i centrum.

Denna är en distanskurs som genomförs med 6 träffar på campus i Malmö.

Handledning vid ett till två tillfällen per termin, planeras individuellt med kursansvarig.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: IF171F Idrottstränare I (godkänd)

Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt