Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö blandad undervisningstid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att studenterna ska kunna utveckla och tillämpa fördjupade kunskaper om historiska perspektiv på genus, jämställdhet, maskulinitet, intersektionalitet, HBTQ och normkritiskt förhållningsätt samt omsätta dessa kunskaper i didaktiskt arbete.

Kursinnehåll

I kursen anläggs ett genus- och jämställdhetsperspektiv på historia där även maskulinitet, intersektionalitet, HBTQ och normkritiskt förhållningssätt tas upp och diskuteras. Kursen behandlar genushistoriska förändringsprocesser, begreppsutveckling samt begreppsanvändning ur ett undervisningsperspektiv med utgångspunkt från styrdokumenten i historia.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt