Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
9 november 2020 - 17 januari 2021

Om kursen

Kursinnehåll

I kursen synas och belyses idrott och motion ur ett motionspsykologiskt perspektiv där motions- och hälsopsykologiska teorier värderas, analyseras och kritiskt granskas. I kursen introduceras även prestationspsykologi i idrotten och dess mentala förutsättningar. Inom området stress och anspänning behandlas vad stress och anspänning är och hur man kan hantera den i idrotts- och motionssammanhang. Vidare diskuteras och analyseras motivation i idrott och motion, vad som styr den och hur den influerar aktiva, och hur motivation kan användas i beteendeförändring.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: IV523G Mätmetoder och utvärdering (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt