Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen ingår i Aspirantutbildningen men kan också sökas som fristående kurs. Vi rekommenderar kursen om du är osäker på ditt mål och dina möjligheter i arbetslivet och vill få hjälp med karriärplaneringen.

Innehåll: Arbetsmarknaden för akademiker, förändringsprocesser i samhälls- och arbetsliv, karriärplanering med CV-skrivning.

Kursinnehåll

  • Kartläggning; tidigare utbildning, arbetserfarenhet och kompetens samt fortsatt arbetsinriktning
  • Karriärplanering; kompetensanalyser, begreppet individuell arbetsmarknad, kravprofiler och rekryteringsprocesser, nätverkande och kommunikation.
  • Den svenska arbetsmarknaden för akademiker; Nutida och historiska perspektiv, förändringsprocesser i samhälle och arbetsliv, prognoser och tolkning,
  • Individuell studie- och karriärplanering

Behörighet

Behörighetskrav

Behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101

Avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Det kommer att finnas möjlighet att göra test för att visa tillräckliga kunskaper i svenska för de studenter som saknar Sv B/Sv2B för grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Kontakt