Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är utövande inom kultursektorn eller som i tidigare utbildning samlat erfarenhet från en design- eller konstnärlig praktik. Genom dialog och reflektion arbetar vi med att identifiera, analysera och formulera den egna praktikens förutsättningar och att hitta nya möjligheter att verka i det omgivande samhället. Du ska genom kursen kunna kontextualisera dina specialkunskaper från tidigare utbildning och eller verksamhet.

Genom ett kritiskt kunskapande förstås förutsättningarna för att verka inom kultursektorn, och medvetenhet om olika samhällsstrukturers och krav på kultur som till exempel medel till förändring utvecklas. Med stöd av teorier diskuterar vi hur den egna praktiken kan kontextualiseras för att sedan i projektform arbeta med att hitta nya former för praktiken. Ett manöverutrymme och en kreativ plattform skapas.

I samverkan skapar vi konkreta produktionsidéer och utvecklar strategier och verktyg för att för att stärka det kreativa handlingsutrymmet. Under kursens formas avslutande projektet och aktioner, vilka slutligen genomförs inom de av kulturens områden som intresserar deltagarna.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + 60 hp inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande, alternativt 12 månaders dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom kultur/information/medier/konst/konsthantverk.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt