Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill stärka dina kunskaper kring gruppens betydelser för barn och unga i praktiskt dramaarbete. Du fördjupar teoretiska och praktiska kunskaper om det dramapedagogiska arbetets betydelse för individers och gruppers lärande i förhållande till val av övningar och ledarstil.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på entreprenöriellt lärande, ledarskap och dramapedagogisk gestaltning. Studenterna ges möjlighet att vidareutveckla sin kunskap om kreativa processer inom dramapedagogik och vad det innebär att genomföra ett projekt från idé till presentation. I teori och praktik studeras hur drama som metod kan användas och vilken roll ledarskapet har i entreprenöriellt lärande samt hur detta kan dokumenteras och analyseras i text och i dramatisk gestaltning.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: KS113F Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt