Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Om kursen

Kursen utgörs av ett fördjupat undersökande arbete utifrån olika frågeställningar inom det dramapedagogiska fältet. Genom studier av aktuell dramapedagogisk forskning, dramateori och forskningsmetodik får du redskap att formulera, problematisera och genomföra ditt utvecklingsarbete och utveckla dina insikter i dramapedagogisk forskning.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar dramapedagogisk forskning och utvecklingsarbete. Dramateori och forskningsmetodik utgör basen för ett eget utvecklingsarbete där deltagaren formulerar ett problem för utveckling eller undersökning av en drama- eller teaterpedagogisk process.

Detta genomförs enskilt eller i par som ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetets syfte, problem, genomförande och resultat framställs i form av en utredande text och en konstnärlig produktion. De inom arbetet vunna kunskaperna presenteras, granskas och diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: KS115F Pedagogiskt drama V: Scenframställning från idé till färdig föreställning (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt