Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen utgörs av ett fördjupat undersökande arbete utifrån olika frågeställningar inom det dramapedagogiska fältet. Genom studier av aktuell dramapedagogisk forskning, dramateori och forskningsmetodik får du redskap att formulera, problematisera och genomföra ditt utvecklingsarbete och utveckla dina insikter i dramapedagogisk forskning.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: KS115F Pedagogiskt drama V: Scenframställning från idé till färdig föreställning (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt