Sommarkurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö blandad undervisningstid 50%
6 juni 2022 - 28 augusti 2022
Ansökningen öppnar 18 februari

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS173F Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I (godkänd) KS102F Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt