Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
18 januari 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen syftar till att studenterna ska förstå visuella kulturer som samhälleliga företeelser och hur dessa manifesterar sig inom arkitektur, design och samtidskonst. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla strategier kring att använda det offentliga rummet för att uttrycka sig visuellt. Vidare ska studenterna utveckla kunskaper om kreativa processer i bild- och designarbete samt fördjupade insikter om bedömning i ämnet bild.

Kursen kommer att ha ca 15 träffar.

Kursinnehåll

Etnologiska fältstudier samt kreativa processer utgör centrala delar i kursen. Det offentliga rummets mångfald studeras utifrån arkitektoniska, stilhistoriska, kulturella, designmässiga samt konstnärliga utgångspunkter. Begreppet parafras behandlas som en form av samtal med existerande kulturella uttryck och konstens metoder. I lektionsplaneringen tränar sig studenterna att bedöma elevens process och resultat både formativt och summativt.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS107F Bildarbete och lärande II (godkänd) eller KS248F Bild för lärare, åk 1-9, I+II (godkänd) eller KS249F Bild för lärare, åk 1-9, II (godkänd)

Eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt