Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö blandad undervisningstid 25%
31 augusti 2020 - 17 januari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö blandad undervisningstid 25%
31 augusti 2020 - 17 januari 2021
Malmö blandad undervisningstid 25%
18 januari 2021 - 6 juni 2021
Malmö dagtid 25%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Delkurs 1 behandlar engelskans syntax, morfologi, ord och fraser i kontrast till dessa i svenskan.

Delkurs 2 behandlar bedömning av muntliga och skriftliga elevtexter utifrån olika delaspekter med särskild betoning på utveckling av elevernas uttrycksförmåga. Analyserna av elevtexter bygger dels på att språkförmåga inte är statisk och att elevtexter därför bör betraktas ur ett utvecklingsperspektiv, dels på att elevers språkbruk bör kunna förklaras av språkläraren. Vid bedömningen av elevtexter beaktas även ett diskursperspektiv. Eftersom bedömningen sker i förhållande till skolans styrdokument, behandlas även kursplanen i engelska för grundskolan samt ämnesplanerna för gymnasiet.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkända högskolestudier i engelska om minst 45hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt