Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar dramapedagogikens traditioner, framväxt och utveckling. Lek, fiktion och improvisation studeras och bearbetas praktiskt i relation till gruppdynamik och perspektiv på lärande.

I kursen tränas ledarskap genom praktisk erfarenhet och genom reflektion över samspel och personlig utveckling. Vidare introduceras ämnesdidaktiska begrepp, olika ämnesuppfattningar och variationer på dramapedagogiska praktiker såsom till exempel drama i skola och utbildning, kulturpedagogik och tillämpad teater.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt