Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar perspektiv på praktiska och teoretiska kunskaper och hur berättande uttryck, processdrama och andra dramapedagogiska metoder kan användas i olika sammanhang. Inom kursen vidareutvecklar studenten sin förmåga att gestalta och iscensätta olika typer av texter och berättelser i samspel med barn, unga och vuxna.

Kursen ger möjlighet att fördjupa förståelsen för hur didaktiska och konstnärliga val förhåller sig till gruppdynamik, lärande och fiktion. I kursen ingår även att planera och genomföra berättande i en verksamhet, till exempel inom förskola, skola, utbildning eller annan social mötesplats.

Aktuell forskning inom ämnesområdet bearbetas.

Behörighet

Behörighetskrav

Genomgången kurs KS281F Dramapedogik I med minst 7,5 hp med lägst betyget godkänd.

Alternativt

Godkänd kurs KS111F Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kontakt